Algemene voorwaarden

1 Algemeen

Bedankt voor uw bezoek aan www.yinto.com! Yinto is een initiatief van Joris De Lee en Peter Van der Eedt.
Wie gebruik maakt van onze website, aanvaardt de volgende Algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, vragen wij u vriendelijk de website te verlaten en contact met ons op te nemen via info@yinto.com om uw bezorgdheden te bespreken.

2 Bescherming van persoonsgegevens

Het gebruik van deze site is gratis. Om toegang te krijgen tot bepaalde beveiligde delen van de website is een toegekende code noodzakelijk. Deze code kan ingegeven worden via de voorziene link/knop “voer code in”. Men bekomt de code bij aankoop van bepaalde producten waaraan de code gelinkt is.

De persoonsgegevens die Yinto ontvangt via de online verkoopmodule op deze website, zullen behandeld worden in lijn met de privacy policy, gepubliceerd op www.yinto.com

3 Aankoop van producten op www.yinto.com

Yinto werkt samen met partnerbedrijven. Yinto biedt producten van die partnerbedrijven online te koop. Het plaatsen van een bestelling op www.yinto.com betekent dus het sluiten van een aankoopovereenkomst bij het betreffende partnerbedrijf, zoals hieronder vermeld. Deze overeenkomst is onderhevig aan de algemene voorwaarden (“terms and conditions”) van het partnerbedrijf waarvoor Yinto optreedt als agent. Hieronder vind je per product dat op yinto.com te koop wordt aangeboden, de hoedanigheid van de partner waarmee de aankoopovereenkomst wordt aangegaan, en verwijzing naar de website waarop de “algemene voorwaarden” te vinden zijn die bij deze bestelling van toepassing zijn.

  • Tasting “hemelse trappistbieren” -> bestelling bij “Belgianbeerz”, algemene voorwaarden op belgianbeerz.com

4 Beschikbaarheid

U verbindt zich ertoe om op een zorgvuldige en redelijke wijze gebruik te maken van onze diensten. Zo aanvaarden wij niet dat de website oneigenlijk wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor verspreiding van virussen of malware, uitvoering van kwetsbaarheidstests.

5 Intellectuele eigendom

Al het tekst- en beeldmateriaal op yinto.com is beschermd door intellectuele rechten, die toebehoren aan Yinto of derden. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord informatie van de website op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten.

6 Aansprakelijkheid

Alle informatie die Yinto communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals e-mail alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico.
Yinto kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en of de door Yinto verzonden e-mails.

Yinto aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

Yinto verwijst op de website naar partners voor eventuele aankoop van fysieke producten (bvb bier). Yinto draagt geen enkele product aansprakelijkheid met betrekking tot fysieke producten die door partners worden verhandeld.

7 Wijzigingen

Yinto kan deze Algemene voorwaarden altijd wijzigen zonder voorafgaande verwittiging aan de gebruiker. Gelieve daarom steeds na te gaan of u de laatste versie van de Algemene voorwaarden hebt doorgelezen en zich ermee akkoord verklaard hebt. Deze versie werd het laatst gewijzigd op 03/01/2017.

8 Contact

Indien u vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden heeft, kan u altijd met ons contact opnemen via info@yinto.com.

9 Geschillen

Het gebruik van de website valt onder het Belgische recht, dat van toepassing is bij alle mogelijke geschillen.

10 Disclaimer

Yinto is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Yinto geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Yinto.