De Privacy Policy voor Bezoekers van yinto.com

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.yinto.com bezoekt.

1 Beheer

De website www.yinto.com staat onder beheer van Yinto. Yinto is een initiatief van Joris De Lee en Peter Van der Eedt.

2 Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.yinto.com worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

2b Yinto zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Yinto kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Yinto denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3 Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Yinto, hiervoor kan het contactformulier gebruikt worden.

4 Disclaimer

Yinto is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Aanvulling Privacy Policy voor geregistreerde bezoekers

Bij inschrijving op een nieuwsbrief, bij het invullen van het contactformulier en bij online aankoop van producten op yinto.com zal de bezoeker worden gevraagd om persoonsgegevens in te vullen. Bezoekers die dit doen noemen we in de volgende paragrafen “geregistreerde” bezoekers.

1 Gegevens die door de geregistreerde bezoeker verstrekt worden

Yinto kan de gegevens die door de bezoeker bij een online aankoop verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

1a Het verlenen van toegang tot bepaalde delen van de website waartoe men tijdelijk recht heeft via een verkregen code.

1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de toegang tot beveiligde toegang tot delen van de website, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens en/of toegangscode vermeld staan.

1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Yinto denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2 Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de bezoeker bij een online aankoop aan Yinto zijn verstrekt, zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:

2a Yinto werkt samen met partnerbedrijven. Yinto biedt producten van die partnerbedrijven online te koop. Het plaatsen van een bestelling op www.yinto.com betekent dus het sluiten van een aankoopovereenkomst bij het betreffende partnerbedrijf. Persoonsgegevens worden bij bestelling aan het betreffende partner bedrijf doorgegeven. Zie lijst van partnerbedrijven per product, in de algemene voorwaarden op yinto.com.

2b Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3 Beveiliging

De gegevens die de klant aan Yinto verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4 Aanpassing van klantgegevens

De geregistreerde bezoeker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Yinto kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Yinto voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.